Nätdelar

Nätdelar
Ungefär halva förstärkaren består av nätdelen. Därför är nätdelen en mycket viktig del i ett ljudsystem.

Störskyddstransformator
Entusiasten kopplar ofta ihop sina apparater med ett externt nätfilter. Lämpligt att använda som externt nätfilter är en störskyddstransformator.
Det finns olika typer av störskyddstransformatorer. Man bör titta på hur många db störundertryckning de ger och vilken ström de klarar. En bra störskyddstrafo har en störundertryckning på över 140 db.

Nätdelen i dac och försteg
I en småsigalapparat, alltså dac eller försteg, behöver nätdelen inte leverera särskilt mycket ström. Den skall istället leverera spänning, vanligen +/- 5-18V. Det är totalt ointressant hur stor nätdelen är så länge den ström som går att få ut ur den motsvarar förstärkarens strömförbrukning.
Däremot är det oerhört viktigt att spänningen är så ren och stabil som möjligt och att nätdelens undertryckning av störningar är hög. Nätdelar med hög störundertryckning och bra reglering är både stora och dyra.

Slutstegets drivsteg
Även ett slutsteg har en småsignaldel, drivsteg, där strömmen är ointressant, men där det är viktigt att spänningen är ren och stabil. En nätdel som lämnar en ren och stabil spänning, som är så hög att den kan mata drivsteget i ett slutsteg, är ganska kostsam.

Därför är det vanligaste är att man låter det känsliga drivsteget få sin spänning från effektsteget, vilket gör att allt rippel och alla störningar som finns där hamnar på förstärkarens utgång, med ett resultat som varierar med förstärkarens störundertryckning.

Naturligtvis har våra slutsteg separat spänningsreglering till drivstegen därför att det är nödvändigt för att få ett mjukt ljud med en stor ljudbild och många detaljer.
 
Slutstegets utgångsteg
Själva effektsteget i ett slutsteg behöver ström för att kunna driva högtalarna. Strömmen måste vara så stor att den motsvarar den spänning som förstärkaren lämnar. Denna nätdel ordnar man genom att likrikta spänningen/strömmen från förstärkarens transformator och sedan förvara den i några stora elektrolytkondensatorer. Likriktaren laddar endast elyterna när sinusen från nätdelens transformator håller dess polaritet, vilket betyder att elyterna fungerar som snabbladdningsbara batterier.

Skall förstärkaren kunna leverera 4A kontinuerligt, så behöver elyterna vara på 5-6000 uF. Det finns inget behov av större, det räcker även för avsevärt högre momentana strömmar. Men, för enkelhetens skull så använder man ofta två st elyter, på vardera minst 10 000uF.

Det finns inget behov av att ha en stabil spänning på utgångssteget i ett slutsteg. Belastningen, när man spelar musik, ger ett rippel på maximalt några få volt. Det kan inte påverka ljudet, varken positivt eller negativt.

Om däremot drivsteget använder samma nätdel som utgångssteget, så betyder det att drivsteget matas med en ostabil spänning som är nerlusad med störningar. Störningarna kommer att variera med belastning, dvs ljudet kommer att ändra sig när man höjer eller sänker volymen.

För att råda bot på detta, utan att lägga pengar på en högspänningsregulator, så använder vissa tillverkare väldigt stora elyter. Större elyter ger den fördelen att de undertrycker högfrekventa störningar bättre och att de håller spänningen stabilare vid belastning, dvs man kan spela starkare utan att ljudet påverkas alltför mycket och ljudet blir bättre även på låga nivåer eftersom de stora elyterna ger drivsteget en renare spänning pga deras högre esr.

Elyter som är större än 1000-1500uF per kontinuerlig belastningsampere, i en förstärkare med samma nätdel för både ingångs och drivsteg, gör alltså att drivsteget får bättre förutsättningar att fungera och är en enklare lösning än att använda en egen, stabil nätdel för drivsteget.

Men, att fylla stt slutsteg med stora elyter är en nödlösning. Det enda korrekta är att använda en lika stabil regulator till drivsteget som till övriga småsignalsteg.


Våra nätdelar
Nätdelarna i samtliga av våra apparater är mycket ambitiösa. De har alltid ett riktigt bra nätfilter, avstörda likriktare, kraftfulla filter för att undertrycka störningar och bästa sortens spänningsreferens och regulatorer. Vi köper inga färdiga nätdelskretsar, vi bygger istället våra nätdelar diskret, av bästa sortens förstärkarkretsar.

Drivstegen i våra slutsteg har samma typ av spänningsmatning som våra småsignalapparater. Endast utgångstransistorernas kollektorer matas med ostabil spänning eftersom deras behov av stabil spänning är obefintligt.

Vår finaste dac har en unik nätdel som gör att ett digitalt system ges förutsättningar att fungera ännu bättre än vad som är möjligt med en vanlig nätdel.