V9T

Image

Ingångstransformator
V9T är avsedd för MC pickup och använder en transformator, Lundahl 9206, på ingången. En transformator är idealisk för att omvandla MC pickupens svaga utström till spänning.

En halvledare har olika typer av brus och störningar som inte på något sätt påverkar normala signaler, men när signalstyrkan är så svag som den är från en lågnivå MC pickup så måste man tänka i andra banor. Transformatoringång är ett utmärkt sätt att komma ifrån de problem som en vanlig halvledarbestyckad förstärkare orsakar på svaga signaler.

Transformatorn är en helt passiv komponent som fungerar på ungefär samma sätt som en växellåda.
MC pickupen lämnar ström på utgången. Amlituden är extemt låg. Denna ström driver transformatorns lågohmiga primärlindning.
Transformatorns sekundärlindning är i jämförelse med primärlindningen högohmig eftersom tråden i denna lindning är längre, vilket betyder att transformatorn lämnar spänning på sin utgång. Spänningens amlitud är ett resultat av förhållandet mellan längden på transformatorns trådar på primär resp sekundär lindningarna.

Spänning på transformatorns utgång ansluter man sedan till riaa stegets ingångssteg som alltså via transformatorn serveras en signal som det utan några som helst problem kan förstärka.

Varför välja transformator?
Anledningen till att man skall välja ett riaa steg med transformatoringång, om man har en MC pickup, är alltså därför att transformatorn konfigurerar om MC pickupens signal och så att säga serverar den till riaa steget på ett silverfat.

Fördelar med V9T
V9T överför signalen från ingångstransformatorn till  själva riaasteget differentiellt. Det betyder att ingångssteget matchar transformatorn på ett överlägset sätt och att överföringen görs oberoende av jord.

I korthet betyder det att ljudet blir mjukare, mer detaljerat med ett annat liv och närvarokänsla.

Inställningsmöjligheter
En förstärkare för lågnivå MC måste kunna ställas in helt steglöst. Det duger inte med till exempel ett tiotal fasta steg för impedans, eftersom en lågnivå MC är så oerhört lastkänslig. Det räcker med att impedansen ändras med 10% så är ljudet annorlunda.

Ingångsimpedans
V9T ger användaren möjlighet att konfigurera ingångstransformatorn på tre olika sätt, beroende på vilken pickup som används.
För finjustering så finns det en sockel som man kan stoppa in olika motstånd i.

Det betyder att V9T alltid kan justeras exakt för att passa perfekt till vilken pickup som helst. Det är visserligen lite invecklat eftersom motstånden för att finjustera impedansen sitter på kretskortet inuti V9T, men det är väl värt besväret att lägga ned lite tid på att matcha sin förstärkare perfekt mot den pickup som används.

V9T är outstanding för den som verkligen är intresserad av att åstakomma perfekt matchning mellan pickup och riaa steg. En matching som är helt nödvändig för att vissa pickuper skall låta bra.
Högnivå MC pickuper är dock inte lika känsliga som lågnivå pickper

Förstärkning
Förstärkningen är inte alls kritisk om man ser till ljudet, men med tanke på hur stor skillnad det är mellan olika MC pickuper så bör även förstärkningen kunna justeras i många steg.
Förstärkningen på V9T ändras genom att man byter motstånd som sitter i en sockel på kretskortet.

Balanserad ingång
En transformator är i grunden balanserad. Det betyder att steget till balanserad överföring mellan grammofon och V9T är väldigt litet. Det som skiljer mellan balanserad eller obalanserad ingång är ingångskontakten och några byglar på kretskortet.

Grammofon med balanserad utgång
Om grammofonen har obalanserad utgång så kan den enkelt göras om till balanserad genom att den sladd som ansluts mellan pickupens utgång och jord i grammofonen kopplas till minus på en balanserad kontakt eller kabel.

Att göra om en grammofon så att utgången blir balanserad handlar alltså endast om att löda om två sladdar som sitter mellan pickup och grammfonjord och ordna med nya kontakter, eller en fast monterad sladd på grammofonens utgång.

Vanligen måste man även göra en ny plint som sitter mellan de tunna och mycket omtåliga sladdarna från pickupen och  sladdarna som går till utgången.

Eftersom det på de flesta grammofoner är ont om plats för att montera balanserade XLR kontakter så utesluter man enklast dessa. Istället monterar man en fast sladd på grammofonen, en för varje kanal som ansluts till V9T med en XLR kontakt.

Det är självklart med balanserad överföringen mellan grammfon och V9T. Ljudmässigt är vinsten stor i form av mjukhet, tydlighet och ljudbild samtidigt som den extra kostanden är jämförelsevis låg.

Det går inte att konfigurera V9T för balanserad ingång om pickupen skall lastas med en lägre impedans än 50 ohm.

Med V9T medföljer en utförlig manual som i detalj beskriver alla inställningsmöjligheter.

Balanserad ingång för MM pickup
V9T kan även fås utan ingångstransformator och har då istället balanserad MM ingång.


V9T tillverkas inte längre. Vi erbjuder istället specialbyggda grammofonförstärkare som är baserade på samma förstärkar/riaa kort som användes i V9T, med den skillnaden att detta kort har förbättrats avsevärt.
Nätdelen är numera identisk med den som används i Pre 906 och Ear 909.
Ljudkvalitén, jämfört med V9T, är betydligt bättre i alla avseenden.

Kontakta oss för pris i det utförande du önskar.
Vi erbjuder en unik, skräddarsydd, produkt till ett pris som utgår från V9T.