Grammofonförstärkare

Olika pickuper
Skillnaden mellan ingångssteget i en MM och en MC förstärkare är att MM steget är spänningsförstärkande, medans MC steget är en ström till spänningsomvandlare. Det är alltså stor skillnad mellan en MM och en MC ingång.
Många MM riaa steg är omkopplingsbara så att förstärkningen kan ökas och impedansen minskas för att passa MC. Detta får dock betraktas som en nödlösning eftersom det fortfarande rör sig om ett spänningsförstärkande ingångssteg.
Ett riktigt MC steg har en ström till spänningsomvandlare på sin ingång. En halvledarbestyckad ström till spänningsomvandlare kan fås att fungera någorlunda bra, men den har både temperaturdrift och brus. En transformator saknar dessa nackdelar, men är en dyrare lösning.

MM ger spänning på sin utgång. MM pickuper brukar ha en utsignal på 3-400 mV. Den rekomenderade belastningsimpedansen är alltid 47K ohm. Den relativt höga utsignalen gör MM okomplicerad. MM skall ha en lätt tonarm.

MC ger ström från sin utgång. Därför så kräver en MC pickup en förstärkare som i sitt första steg omvandlar ström till spänning. Den låga signalnivån gör MC komplicerad eftersom en bra ström till spänningsomvandlare är kostsam om den skall kunna hantera små strömmar.
En MC pickup bör ha en tyngre arm än en MM.
MC pickuper har väldigt olika signalnivåer och skall alla lastas olika.
Förstärkningen, alltså utsignalen, är okomplicerad. Det är enkelt att ställa in så att nivån är ungefär lika stark som andra källor.
Impedansen är lite knepigare. Används en trafo så skall denna, om möjligt, grovinställas för att passa just den pickup man valt. Sedan justerar man ljudet genom att prova sig fram med olika belastningsmotstånd. Är belastningsimpedansen för låg så blir ljudet dovt, om den är för hög så blir det skrikigt. En viss pickup kan ha en rekomenderad belastning om man lastar rent resistivt och en annan rekomenderad belastning om man lastar med en transformator. Därför så är det helt nödvändigt att kunna finjustera belastningsimpedansen på ett MC riaa, även om vissa MC inte är lika känsliga. Många högnivå MC är ganska okänsliga för hur de lastas. Vissa högnivå MC pickuper ger samma utsignal som en MM och skall lastas på samma sätt.

Balanserad ingång

Som vanligt så blir ljudet bättre när man överför signalen balanserat, eller diffrentiellt, mellan apparaterna. En pickup är i grunden en balanserad konstruktion eftersom spolen som sitter inuti har två utgångar: Plus och minus. Att koppla en av dessa till jord, som man vanligtvis gör, ger jordbundna störningar fritt inträde till förstärkarens ingång, även om ett väl utformat jordsystem, som det som sitter på ingången i V9,  förbättrar situationen en hel del.
I princip alla grammofoner har rca kontakter på sin utgång. Det är lätt att modifiera grammofonen så att det endast är plus och minus från pickupen som finns i rca kontakten, montera en xlr kontakt, eller helt enkelt slopa kontakten.

Ett riaasteg med transformator på ingången har i grunden balanserad ingång eftersom transformatorns lindning har två ingångar: Plus och minus. Vid obalanserad drift kopplar man minus till jord. Den extra kostnaden för att få balanserad ingång om man har ett riaa med transformator på ingången blir alltså väldigt liten.
En balanserad MM ingång är mer komplicerad, men man har mycket att vinna på att använda balanserad ingång.


Våra grammofonförstärkare

V9 och V9T är i grunden samma riaasteg. Det som skiljer dem åt är att V9T har ett balanserat ingångssteg med ingångstransformator. V9/T använder samma nätdel och chassie som den balanserade Ear 90 och har balanserad och obalanserad utgång.

V9/T använder tre olika förstärkarsteg för de tre olika funktionerna: Ingångssteg, riaasteg och rumblefilter.
Rumble filtret är ett brant filter som filtrerar bort lågfrekventa störningar. Detta är väldigt viktigt eftersom förstärkningen är hög vid låga frekvenser. Om dessa ej filtreras bort finns risk att förstärkaren klipper när det kommer in lågfrekventa störningar från grammofonen. Det blir även problem med systemresonanser. V9/T är nästintill ensam om att ha ett så brant och välgjort rumble filter.
Förstärkarstegen i V9/T använder kretsar av allra högsta kvalité. Utgångssteget i V9/T är ett diskret klass A steg med låg utgångsimpedans.

Ljudet med V9/T är klart, rent och öppet med energi och liv i hela registret. Samtidigt är det mjukt och behagligt utan att vara analytiskt påträngande. Det kristallklara ljudet behöver en bra förstärkare, balanserade signallänkar och bra högtalare för att blomma ut till sin fulla potential.


V9

Enkelt MM steg. Testvinnare. Läs mer

V909

Ett riktigt bra riaa som endast kan specialbeställas. High end riaa for custom order. Läs mer

V9T

Grammofonsteg för MC och balanserad MM. Läs mer